בדיקת קרינה טאבלטים

בדיקת קרינה ממכשירי טאבלט

טאבלטים למיניהם כגון אייפד (Ipad) גאלקסי (Galaxy) ועוד.. פולטים קרינה. הקרינה יכולה להיות בתדרי הסלולר באם הדגם תומך בתקשורת סלולר, אבל גם אם ברשותכם דגם ללא סלולר עדיין קיימת קרינה מהתקן ה WIFI של המכשיר.

בדיקת קרינה ממכשירי טאבלט שונה מבדיקת קרינה מאנטנות סלולר וזה בגלל שהשידור מהתקני ה WiFi הינו שונה משיטות השידור המיושמות באמטנות סלולר.

הקרינה הנפלטת ממכשירי טאבלט וגם סמארטפונים היא קרינה שנפלטת בפולסים עוצמתים יחסית (אמפליטודה גבוהה) וקצרים מאוד (משך זמן קצר).

בכדיי למדוד את צפיפות ההספק יש לבצע מדידת קרינה באזור השדה הרחוק. בכדי למצוא מהו השדה הרחוק, ניתן להשתמש במחשבון שדה רחוק.

הערך הנמדד יתקבל בערכים של שדה חשמלי (וולט למטר) או בערכים של צפיפות הספק (מיקרוואט לס"מ רבוע). המרה בין הערכים ניתן לבצע ע"י המחשבון לחישוב צפיפות ההספק.

כעת שבידנו ערכי המדידה ניתן לבדוק בטבלת ערכי סף חשיפה לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה.

 

 

פורסם ב- מאמרים

סגור לתגובות.