מד קרינה ELF

מד קרינה ELF

מד קרינה ELF

מד קרינה המשמש לביצוע בדיקות קרינה מרשת החשמל – ELF

מד קרינה לתדרים נמוכים ( ELF – Extremely Low Frequency ), מודד את הקרינה בשדה הקרוב, כלומר הקרינה אינה מאופיינת כגל מישורי ולכן יש למדוד את עוצמת השדה המגנטי והשדה החשמלי בנפרד. כמעט בכל מד קרינה המשמש לביצוע בדיקת קרינה בתדר נמוך, עקרון מדידת הקרינה הוא מדידת השדה המגנטי בלבד, וזאת מכיוון שעוצמת השדה המגנטי היא זו שצריך להזהר ממנה (בהיבט הבריאותי). כאשר מודדים מתקני מתח גבוה ישנה חשיבות גם למדידת השדה החשמלי.

מדידת השדה המגנטי נעשית על ידי חיישן פנימי שהוא סליל בעל מספר רב של כריכות והוא מתרגם את עוצמת השדה המגנטי לזרם לפי חוק אמפר ממשוואות מקסוול. עוצמת הזרם שמודד המכשיר נותנת אינדיקציה לגבי עוצמת צפיפות השטף המגנטי שעובר דרכו.

בכדי למדוד את השדה המגנטי בכל הצירים (X,Y,Z), יש להשתמש במכשיר מד קרינה תלת צירי. מד קרינה תלת צירי מאופיין בכך שיש לו שלושה סלילים, אחד לכל ציר ולכן מכשיר זה יכול לחשב במדויק את השדה המגנטי המגיע ברגע נתון מכל הכוונים. הסיכום של שלושת עוצמות השדות הוא סיכום הגודל הוקטורי האבסולוטי (שורש סכום ריבועי השדות ). לפי פרוטוקול בדיקות קרינה של המשרד להגנת הסביבה, בודק קרינה מוסמך צריך להשתמש במד קרינה תלת צירי.

בכדי לבחור מד קרינה עבור בדיקת קרינה מרשת החשמל, כדאי לבדוק את הפרמטרים הבאים:

1. דיוק המדידה.

2. זמן תגובה.

3. יכולת הצגת ספקטרום התדרים.

4. רעש רקע מינימלי.

5. מד קרינה בעל יכולת ניטור קרינה.

ישנו גם מכשיר מד קרינה לתדר גבוה שמתאים לביצוע בדיקת קרינה סלולרית ו RF

חברת RADCARE מבצעת בדיקות קרינה בעזרת מכשירי מדידה מהשורה הראשונה לאחר שנבדקו ע"י הצוות ההנדסי.

 

 

פורסם ב- כללי

סגור לתגובות.