ניטור קרינה

ניטור קרינה – בדיקת קרינה מתמשכת

ניטור קרינה

ניטור קרינה – גרף

 

ניטור קרינה מתבצע במקרים בהם לא ידוע מהי הקרינה הממוצעת במשך יממה או יותר. לרוב, ביצוע ניטור קרינה מתבצע לאחר בדיקת קרינה ראשונית בה נתגלו ממצאים המצביעים על בעיה אפשרית שלא ניתן היה לגלותה מלכתחילה.

בודק קרינה מוסמך בעל נסיון יציע שירות ניתור קרינה במקרים הבאים:

1. התקבלו ערכים גבוליים ביחס לתקנים של המשרד להגנת הסביבה.

2. יש חשש כי בשעות מסוימות תהיה קרינה מוגברת מהמתקנים החשודים בפליטת קרינה.

3. ישנן תופעות של הופעת קרינה מוגברת לפרקים קצרים (פולסים)

4. הלקוח מתלונן על סימפטומים של רגישות לקרינה, אבל בבדיקת הקרינה לא נתגלו ממצאים תואמים. 

 ציוד ניטור קרינה

ציוד המדידה הוא מכשיר מד קרינה בעל יכולת לשמור בזכרון הפנימי כמות גדולה של דגימות ערכי מדידה. לרוב, מתבצעת דגימה כל חצי דקה במשך 24 שעות, כלומר 2880 דגימות.

ניתוח תוצאות ניטור קרינה

את דגימות ערכי המדידה מנתחים בעזרת תוכנת מחשב לצורך קבלת גרף דו ממדי, מהנתונים ניתן לחשב את הממוצע על פני 24 שעות ואת סטיית התקן.

התוצאה המתקבלת משמשת להחלטה באם צריך לבצע מיגון קרינה מרשת החשמל, או תיקון להפחתת הקרינה מרשת החשמל.

באם מדובר בבדיקת ניטור קרינה בתדר גבוה, הערך הממוצע יהווה בסיס להחלטה אם לבצע מיגון קרינה סלולר ו RF.

פורסם ב- כללי

סגור לתגובות.