יחידת קרינה

יחידת קרינה

יחידות קרינה

יחידות קרינה משמשות לתאור ערכים של עוצמת קרינה. בכדי להתייחס ליחידת קרינה כלשהי צריך לשייך אותה לערך קרינה שרוצים לתאר.

לדוגמא, כאשר מתייחסים לקרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת ניתן להסתכל על צורת התפשטות האנרגייה כעל התפשטות גלים אלקטרומגנטיים במרחב. כל גל אלקטרומגנטי ניתן לתאור על ידי השדה המגנטי, השדה החשמלי וצפיפות ההספק שלו. לכל צורת תאור ניתן לציין ערך כמותי המלווה ביחידת קרינה אלקטרומגנטית.

1. עוצמת השדה המגנטי (או צפיפות השטף המגנטי) מתואר ביחידות של מיליגאוס (mG) או ביחידות של טסלה (Tesla), קיים הקשר 1מיקרוטסלה = 10 מיליגאוס.

2. עוצמת השדה החשמלי מתואר ביחידות של וולט למטר (V/m).

3. עוצמת צפיפות ההספק היא המכפלה הווקטורית של השדה המגנטי והשדה החשמלי ומתוארת ביחידות של וואט למ"ר (W/m2).

קרינה מרשת החשמל היא בתדר נמוך מאוד, בתדר זה השדה המגנטי הוא זה שמיחסים לו השפעות שליליות על הבריאות. לכן הערך הנמדד בבדיקות קרינה מרשת החשמל, הוא ערך עוצמת השדה המגנטי המתואר ביחדות קרינה מיליגאוס או טסלה.

קרינה בתדר גבוה כמו קרינה מאנטנות סלולר ניתנות לתאור על ידי שדה מגנטי ושדה חשמלי שניצבים זה לזה (במרחק מסויים ממקור השידור שנקרא "שדה רחוק") ניתן לראות שדות אלו כהספק (אנרגייה מנורמלת ליחדת זמן) מתקדם במרחב, את צפיפות ההספק מתארים ביחדות של וואט למ"ר.

דוגמאות 

1. קרינה מארונות חשמל – "מאחורי ארון חשמל ישנו חדר ילדים, עוצמת הקרינה שנמדדה באמצע החדר היא 5.3 מיליגאוס" . בדוגמא זו, הקרינה מתוארת על ידי השדה המגנטי ביחידות של מיליגאוס

2. קרינה מאנטנה סלולרית – "במרחק של 30 מטרים מאנטנת סלולר נמדדה עוצמת צפיפות הספק של 4 (mW/m2) ".  בדוגמא זו, הקרינה מתוארת על יד צפיפות ההספק (המכפלה של השדה המגנטי והחשמלי).

לסיכום

קרינה מרשת החשמל – מתארים על ידי ערך עוצמת השדה המגנטי ביחידות של מיליגאוס (mG).

קרינה בתדר גבוה (סלולר, RF, WIFI…) – מתארים על ידי ערך צפיפות ההספק ביחידות של וואט למ"ר (W/m2) .

 

פורסם ב- מאמרים

סגור לתגובות.