מחשבון יעילות מיגון קרינה

יעילות מיגון קרינה

לקבלת ערך יעילות מיגון קרינה, יש למלא בתאים הירוקים את הערך ההתחלתי והערך הרצוי של השדות המגנטיים ב מיליגאוס.

מחשבון זה משמש להעריך את כמות החומר וסוג החומר הנדרש בעת תכנון מיגון קרינה.

פורסם ב- מחשבונים

סגור לתגובות.