עוצמת צפיפות הספק הקרינה

ניתן להעריך את עוצמות הקרינה עוד לפני ביצוע בדיקת קרינה. לפניכם, מחשבון הפועל לפי נוסחה המחשבת את עוצמת צפיפות הספק הקרינה כתלות במרחק מהאנטנה. בכל מקרה, מומלץ לבצע בדיקות קרינה בנוסף וזאת בכדי לשלול מקורות נוספים, אי ידיעת ההספק המשודר מהאנטנה וגורמים נוספים.

ניתן להיעזר בטבלת ערכי סף החשיפה לקרינה מרשת הסלולר.

מחשבונים נוספים

 

פורסם ב- מחשבונים

סגור לתגובות.