הערכת קרינה בבתי הספר – רשת ה WiFi

במחשבון שלפניכם, עוצמת הקרינה המחושבת מופיעה במרכז (בצבע כתום) והיא עוצמת הקרינה המצרפית הריגעית ביחידות של מיקרוואט לסמ"ר. הערך ההתחלתי שמופיע במרכז משקף את עוצמת הקרינה הריגעית הנפלטת מהמכשיר של התלמיד בהתחשב כי המכשיר מרוחק 40 ס"מ ממנו.

אופן השימוש במחשבון:

1. בתא הכחול מצד שמאל למטה יש להזין את הספק השידור ביחידות dbm. בשידור WiFi התקן מתיר עוצמת הספק שידור של 17dbm -20dbm, ברירת המחדל במחשבון היא 17dbm. בצד ימין תופיע ההמרה של היחידות לוואטים(בצבע כתום) וערך זה ישמש כרפרנס לחישוב.

2. בתא הכחול מצד שמאל למטה יש להזין את המרחק במטרים, ערך זה מציין את המרחק  הראדיאלי בין התלמידים השונים. ברירת המחדל היא מטר אחד, ככל שערך זה יגדל עוצמת הקרינה המצרפית תקטן ולהיפך.

3. בכל תא ירוק יש להזין את הספרה 1 באם לתלמיד יש מכשיר אחד, או את הספרה 2 באם לתלמיד יש שניי מכשירים (לדוגמא טאבלט + סמארטפון).

ניתוח התוצאות

המצב בו בכל התאים הירוקים מופיע הערך 0 מדמה מצב של שימוש עצמי במכשיר בדומה לשימוש בבית. את התאים הירוקים ניתן למלא בערך אחד ולצפות כיצד עוצמת צפיפות ההספק עולה בהתאם. ישנה אפשרות להגדיל את המרחק בין התלמידים ולהווכח כי במרחק גדול השפעת המכשירים הנוספים זניחה (ראה גרף)

הבהרות

1. במודל זה אין התחשבות בנקודות השידור האלחוטיות  (hotspots) אלא רק במכשירים הנמצאים ברשות התלמידים.

2. המודל מתייחס לשטח פתוח ללא החזרות קרינה מהקירות או עצמים מוליכים שונים. בפועל התוצאה עלולה להיות גבוהה יותר עקב ההחזרות השונות.

3. המרחק בין התלמידים הוא זהה לצורך פישוט המודל. בפועל בכל כיתה סידור התלמידים שונה וייתקבלו תוצאות שונות. קירוב זה אמור לשפוך אור על התופעה של ריבוי מקורות שידור בכיתה.

4. עוצמת הקרינה מהמכשיר של התלמיד הראשון חושבה כאשר התלמיד מרוחק ממנו 40 ס"מ וזאת בכדיי לחשב עוצמת הספק בשדה האלקטרומגנטי הרחוק. בפועל התלמיד נוגע במכשיר במרחק אפסי והשדות הם גבוהים בהרבה.

5. עוצמת צפיפות ההספק חושבה לפי הספקים מקסימליים רגעיים. בפועל, בכדיי לחשב אפקטים תרמיים יש לבדוק את ההספק הממוצע. ההספק הריגעי המחושב קשור באפקטים בריאותיים שאינם תרמיים.

6. אותות השידור משודרים בפאזות שונות ולכן את החיבור ביניהם יש לבצע לפי מודל מתמטי מסובך יותר. מודל זה הוא קירוב של המצב הגרוע ביותר המדמה מקורות קוהרנטים ולכן יש לאמת את התוצאות ע"י מדידות בשטח.

 

 

 

פורסם ב- מחשבונים

סגור לתגובות.